GDPR

V souvislosti s Nařízením EU 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. 4. 2016 sdělujeme, že

vstupem do muzea nebo na akce, které jsou spolkem organizovány, dáváte souhlas s tím, že mohou být pořízeny fotografie a videozáznamy Vaší osoby označeným fotografem správce a užity k propagaci spolku na jeho webových stránkách a publikacích.

Fotografovaná osoba má právo odmítnou pořízení fotografie, popř. videozáznamu své osoby označeným fotografem správce.

 

Fotografie budou zveřejněny bez jména, anonymně.

 

 

Správce pořízených materiálů je:

NOVARA sdružení při fortu XIII Olomoucké fortové a táborové pevnosti, z.s.

Nádražní 204,  784 01 Červenka, IČ 22687262

 

 

 

Práva subjektu osobních údajů:

Svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemným sdělením , předaným správci

Má přístup ke svým osobním údajům

Na opravu nepřesných osobních údajů – povinnost správce opravit bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje a doplnit neúplné osobní údaje

Výmaz svých osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování – výjimky, kdy je zpracování nezbytné (pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Vznést námitku proti zpracování

Na přenositelnost osobních údajů

Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Právo na omezení zpracování – pokud správce osobní údaje již nepotřebuje